• Αρχείο
  • Προσθήκη αρχείου(Ctrl+O)
  • Διαγραφή όλων(Ctrl+E)
  • Αποθήκευση σχεδίου(Ctrl+S)
  • Αποθήκευση(Ctrl+Shift+S)
 • Σχέδια

   My designs

   • Όλες οι κατηγορίες
   • Category #1
   • New Category
  • Εκτύπωση

    Print design

  • Βοήθεια
   • Βοήθεια

   • Εκτύπωση στο Στήθος:
    Κάτω από 20τεμ / 3.90€
    Πάνω από 20τεμ / 2.40€

    Κέντημα στο Στήθος:
    Κάτω από 20τεμ / 5.90€
    Πάνω από 20τεμ / 3.30€

    Εκτύπωση στην Πλάτη:
    Κάτω από 20τεμ / 6.70€
    Πάνω από 20τεμ / 3.80€

    Κέντημα στην Πλάτη:
    Κάτω από 20τεμ / 9.80€
    Πάνω από 20τεμ / 6.35€

   • ctrl+a Επιλογή όλων
    ctrl+d Διπλασιάστε το αντικείμενο
    ctrl+e Εκκαθάριση όλων
    ctrl+s Αποθήκευση τρέχοντος σταδίου στο σχέδιο
    ctrl+o Εισαγωγή σχεδίου
    ctrl+p Εκτύπωση
    ctrl++ Ζουμ μέσα
    ctrl+- Ζουμ έξω
    ctrl+0 Επαναφορά ζουμ
    ctrl+z Αναίρεση αλλαγών
    ctrl+shift+z Επανάληψη αλλαγών
    ctrl+shift+s Λήψη τρέχοντος σχεδίου
    delete Διαγράψτε το αντικείμενο
    Μετακινήστε το αντικείμενο αριστερά
    Μετακινήστε το αντικείμενο πάνω
    Μετακινήστε το αντικείμενο δεξιά
    Μετακινήστε το αντικείμενο κάτω
    shift+ Μετακινήστε το αντικείμενο αριστερά 10px
    shift+ Μετακινήστε το αντικείμενο πάνω 10px
    shift+ Μετακινήστε το αντικείμενο δεξιά 10px
    shift+ Μετακινήστε το αντικείμενο κάτω 10px
   • Εκτύπωση στο Στήθος:
    Κάτω από 20τεμ / 3.90€
    Πάνω από 20τεμ / 2.40€

    Εκτύπωση στην Πλάτη:
    Κάτω από 20τεμ / 6.70€
    Πάνω από 20τεμ / 3.80€

   • Κέντημα στο Στήθος:
    Κάτω από 20τεμ / 5.90€
    Πάνω από 20τεμ / 3.30€

    Κέντημα στην Πλάτη:
    Κάτω από 20τεμ / 9.80€
    Πάνω από 20τεμ / 6.35€

   • Copyright © 2022 Molossos Wear
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.7.99

  • Shop
  • Αναίρεση
  • Επανάληψη
  • Σχέδιο
  • Προϊόν
  • Εικονες
  • Κειμενο
  • Σχήματα
  • Layers
    Περισσότερα
  Κάντε κλικ ή αποθέστε εικόνες εδώ

   Click or drag to add text

    • Ξεκινήστε να σχεδιάζετε προσθέτοντας αντικείμενα από την αριστερή πλευρά
    • All selected objects are grouped | Ungroup?
    • Group objects Group the position of selected objects
     • Fill options

      Save this color

     • Create QRCode
     • Επιλογές
      • Automatically align the position of
       the active object with other objects
      • ON: Keep all current objects and append the template into
       OFF: Clear all objects before installing the template
      • Αντικαταστήστε το επιλεγμένο αντικείμενο εικόνας αντί να δημιουργήσετε ένα νέο
     • Αντικατάσταση εικόνας
     • Crop
     • Mask
      • Select mask layer

     • Remove background
      • Remove background

      • Deep:

      • Mode:

     • Filters
      • Filters

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Brightness:

      • Saturation:

      • Contrast:

     • Clear Filters
     • Click then drag the mouse to start drawing. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • QRCode text
     • Fill options
      • Fill options

       Save this color

       • Transparent:

       • Stroke width:

       • Stroke color:

      • Ungroup position
      • Arrange layers
      • Position
       • Object position

        Lock object position:

       • Center vertical
       • Top left
       • Top center
       • Top right
       • Center Horizontal
       • Middle left
       • Middle center
       • Middle right
       • Press ← ↑ → ↓ to move 1 px,
        Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
       • Bottom left
       • Bottom center
       • Bottom right
      • Transforms
       • Rotate:

       • Skew X:

       • Skew Y:

       • Flip X:
        Flip Y:

        Free transform by press SHIFT+⤡

      • Font family
      • Edit text
       • Edit text

       • Font size:

       • Letter spacing

       • Line height

      • Text Effects
       • Text effects

       • Radius

       • Spacing

       • Curve

       • Height

       • Offset

       • Trident

      • Text align
      • Uppercase / Lowercase
      • Font weight bold
      • Text style italic
      • Text underline
      Scroll to zoom